EG wil meer controle van zwemwater

ROTTERDAM, 13 juli De Europese Commissie dringt er bij de lidstaten op aan de richtlijn over bewaking van de kwaliteit van het zwemwater beter na te leven. De Commissie wil dat Nederland het aantal meetpunten voor zwemstranden uitbreidt van 77 naar 129. In Nederland zijn dit zomerseizoen vier badzones voor zwemmers verboden terrein omdat het water te zeer is vervuild. Sinds mei van dit jaar komt op geen enkele plaats aan de kust meer een riool ongezuiverd op zee uit.

De vier badzones die zo vuil zijn dat er niet gezwommen mag worden zijn Den Oever in Noord-Holland, de Doeshaven bij Leiden, het Wilhelminapark en omgeving bij Rijswijk en het Delftse Hout bij Delft.

In Nederland hebben 21 stranden het recht om de Blauwe Vlag te voeren, een Europees keurmerk voor kustgemeenten die schoon en veilig zwemwater garandeert en een schoon strand. Stranden waar de Blauwe Vlag niet wappert, zoals Scheveningen, hoeven niet automatisch vervuild te zijn. Alleen stranden van gemeentes die daar expliciet om vragen worden getoetst aan de normen van de Blauwe Vlag.

De Europese Commissie wil dat Nederland het aantal punten waar de vervuiling van water en stranden gemeten wordt sterk uitbreidt. Nederland is niet het enige EG-land dat de richtlijn voor zwemwater, die sinds 1975 van kracht is, niet nauwkeurig naleeft. Veel EG-staten leveren gebrekkige en vooral verouderde informatie. Zo publiceerde de Europese Commissie deze week weliswaar een fraai uitgevoerd rapport over de kwaliteit van zwemwater en stranden in Europa, maar gebaseerd op gegevens uit 1988. Pag.5: Betere controle