'Bankbonden' verdubbelen ledental

ROTTERDAM, 13 juli De vakbonden hebben hun machtspositie in de bankensector aanmerkelijk versterkt. Het afgelopen half jaar is door gestage ledenwinst de organisatiegraad verdubbeld tot ruim twintig procent. Voor een deel is dit het gevolg van de verhuizing van Postbankmedewerkers van de ambtenarenbonden naar de vakbonden in de marktsector. In de bankensector werken 110.000 mensen. De Dienstenbond FNV zag het ledental sinds 1 januari van dit jaar groeien van 5.001 tot 10.600 per 1 juli. De Unie BLHP groeide bij de banken van 3.630 tot 7.800 leden en de Dienstenbond CNV van 1.440 tot 2.253. De 'ledenruil' met de Postbankmedewerkers leverde de dienstenbonden en de Unie BLHP in totaal ongeveer 3.800 leden op. Ook de vereniging van hoger bankpersoneel boekte winst en heeft nu een achterban van 2.725 leden. De vakbonden konden in het verleden door de lage organisatiegraad bij de banken het landelijk gemiddelde ligt op 24 procent nauwelijks een vuist maken. De toeloop van nieuwe leden is volgens de bonden vooral het gevolg van de onrust onder bankpersoneel over de personele gevolgen van fusies Postbank en NMB, Amro en ABN en van de voortgaande automatisering.

Een landelijke manifestatie van bankmedewerkers bracht in maart al drieduizend employes op de been. 'Dat was een unicum. We hebben de mensen toen duidelijk gemaakt dat de organisatiegraad omhoog moest om zinvol te kunnen onderhandelen', zegt een woordvoerder van de Dienstenbond FNV. Ook de dit jaar afgesloten CAO met een structurele loonsverhoging van 3 procent, een eenmalige uitkering van een procent en een verlaging van de VUT-leeftijd zou de positie van de bonden hebben versterkt. 'In vergelijking met voorgaande jaren is dat resultaat een hele opsteker', aldus de zegsman van de FNV-bond.