Akkoord over reorganisatie politiekorpsen

DEN HAAG, 13 juli De ministerraad heeft gisteren ingestemd met een interimwet die de feitelijke voorbereiding mogelijk maakt van het integreren van de gemeentelijke- en rijkspolitiekorpsen in 25 regiokorpsen.

De door de ministers van justitie en binnenlandse zaken opgestelde regeling voorziet, voorafgaand aan de definitieve nieuwe Politiewet die waarschijnlijk in september naar de Raad van State gaat, in de benoeming van 25 korpsbeheerders die als 'trekkers' van het nieuwe politiebestel moeten gaan optreden.

De korpsbeheerders worden in principe de burgemeesters van de grootste gemeenten in de 25 regio's. Deze burgemeesters krijgen 'aanwijzingsbevoegdheid'.

Dit stelt ze in staat zaken te regelen zoals het aanwenden van financiele middelen voor het inrichten van een centrale meldkamer en gemeentelijke korpsen te vragen om agenten ter beschikking te stellen voor regionale werkzaamheden. 'Het integratieproces vraagt een zekere regie', aldus de ministers vandaar die benoemingen.

Het wetsvoorstel biedt ook de mogelijkheid om in elke regio een hoofdofficier van justitie aan te wijzen die 'in overeenstemming met de korpsbeheerder zijn taak uitoefent'. Het wetsvoorstel voorziet verder in de mogelijkheid van rijkswege gelden ter beschikking te stellen voor de reorganisatiekosten per regio.