Top G-7 bereikt compromis over afbraak landbouwsteun

HOUSTON, 12 juli De leiders van de zeven Westerse industrielanden hebben op hun economische topconferentie in Houston een compromis bereikt over de afbraak van de landbouwsubsidies.

Binnenlandse steun, marktbescherming en exportsubsidies zullen stapsgewijs en substantieel worden verminderd, zonder dat hiervoor overigens een tijdschema is vastgelegd.

Het compromis moet de weg vrij maken naar een succesvolle afloop van de Uruguay-ronde eind dit jaar in Brussel die de liberalisatie van de wereldhandel een nieuwe impuls moet geven.

De Verenigde Staten hebben daarbij toegegeven aan het standpunt van de Europese Gemeenschap. De Amerikaanse wens om de volledige afbraak van alle landbouwsteun als einddoel van de Uruguay-onderhandelingen vast te leggen, is losgelaten. 'We gaan voorwaarts zonder te zeggen dat we onbeschermde handel in landbouwprodukten moeten bereiken', erkende de Amerikaanse president Bush na afloop van de top van de G-7 (VS, Japan, Duitsland, Groot-Brittannie, Frankrijk, Italie en Canada). Een rapport van de Nederlander De Zeeuw, voorzitter van de landbouwcommissie van de GATT (Algemeen akkoord inzake handel en tarieven) zal, vooral op aandrang van de VS, worden gebruikt om de onderhandelingen te versnellen.

De Westerse industrielanden hebben verder een gezamenlijke strategie afgesproken voor economische hulp aan de Sovjet-Unie. Tegen het eind van het jaar moet een gemeenschappelijk Westers initiatief ten aanzien van de Sovjet-Unie mogelijk zijn op basis van een studie van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) naar de Sovjet-economie. 'Ons belang is dat de VS en Canada zich aangesloten hebben bij de EG', zei een euforische Westduitse bondskanselier Kohl na afloop. Japan houdt zich afzijdig in verband met een slepend conflict met de Sovjet-Unie over de Koerillen-eilanden.

Voorwaarde voor het hulpprogramma is dat de Sovjet-Unie tegemoet komt aan Westerse eisen om haar economische hervormingen te versnellen, militaire uitgaven te verminderen en steun aan landen die regionale conflicten bevorderen, te verminderen. President Bush bevestigde dat de VS geen bezwaar hebben tegen afzonderlijke hulpprogramma's van Europese landen aan de Sovjet-Unie en van Japan aan China. 'Ik raak niet opgewonden over wat West-Duitsland en Japan doen', zei Bush.

Zowel de Amerikaanse als de Europese delegaties zeiden tevreden te zijn met het bereikte compromis over de landbouw. Onder druk van de Europese Gemeenschap is afgesproken dat rekening zal worden gehouden met sociale en regionale verschillen alsmede met de lokale omstandigheden van boeren.

De top heeft het Internationale Monetaire Fonds (IMF) opgedragen een studie naar de Sovjet-economie uit te voeren, die eind dit jaar klaar moet zijn.

Westduitse zegslieden onderstreepten dat het besluit tot steun aan de Sovjet-Unie nu niet langer uitsluitend door de EG-landen wordt gedragen, maar dat Canada en de VS zich hierbij hebben aangesloten. 'Canada en de VS zijn aan boord gekomen', aldus de Westduitse onderminister van financien, Kohler.

De Europese Gemeenschap verricht eveneens een studie naar de Sovjet-economie. Deze studie moet in oktober zijn afgerond. Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, zei dat de top tot een aparte IMF-studie had besloten omdat drie van de zeven landen in Houston geen lid zijn van de EG. De EG had gehoopt op een uitbreiding van haar mandaat tot alle G-7-landen in Houston. Volgens Delors zou zonder de afspraken van de EG-top, anderhalve week geleden in Dublin, in Houston niet zo veel bereikt zijn ten aanzien van hulp aan de Sovjet-Unie.

De VS zijn wettelijk niet in staat financiele steun aan de Sovjet-Unie te verstrekken zolang een dispuut over de zogenoemde Kerenski-leningen 300 miljoen dollar die de VS in 1917 aan Rusland leenden, een lening die nooit is afgelost niet is opgelost. De top in Houston heeft onder Amerikaanse druk geen nieuwe afspraken over de bestrijding van het broeikaseffect opgeleverd. Wel omarmde de top een Duits voorstel voor een proefproject ter bescherming van het tropische regenwoud in Brazilie. 'We hebben een compromis moeten sluiten', erkende bondskanselier Kohl, 'en de standpunten van de andere landen moeten accepteren.'

Bush noemde Kohl overigens 'een bulldog' als het op het milieu aankomt.