Scherpe kritiek op rapport over kinderbescherming

DEN HAAG, 12 juli De Raad voor het Jeugdbeleid heeft scherpe kritiek op het rapport van de commissie-Gijsbers over het functioneren van de raden voor kinderbescherming. Anders dan de commissie vindt de Raad dat er wel degelijk structurele tekortkomingen zijn in het functioneren van de Nederlandse kinderbescherming.

De Raad voor het Jeugdbeleid, een adviesorgaan van de regering, acht het niet verantwoord dat staatssecretaris Kosto (justitie) op basis van het rapport van de commissie-Gijsbers beslissingen neemt over de toekomst van de raden voor kinderbescherming.

Te veel fundamentele kwesties worden in het rapport niet behandeld. Met name de rechtspositie van jongeren is over het hoofd gezien. 'Over dat wat voor kinderen verbeterd zou kunnen en moeten worden, rept de commissie met geen woord. Het lijkt alsof zij zich in het geheel niet heeft gerealiseerd dat kinderen een rechtspositie hebben, laat staan dat deze verbeterd moet worden', aldus de Raad voor het Jeugdbeleid.

De Raad verwijt de commissie-Gijsbers wel te signaleren dat de Raden voor Kinderbescherming moeten werken in het spanningsveld tussen hulp en recht, maar daaruit geen conclusies te trekken.

De Raad voor het Jeugdbeleid pleitte reeds in 1984 voor het scheiden van hulpverlening en justitiele interventie. Ook is de Raad van mening dat de taak van de raden voor kinderbescherming beperkt zou moeten worden tot die van onderzoeksinstantie. (ANP)