Rijbewijzen zijn steeds meer vervalst

VEENDAM, 12 juli De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) krijgt steeds meer valse of vervalste buitenlandse rijbewijzen die ter omwisseling voor een Nederlands exemplaar worden aangeboden. Ze zijn afkomstig uit allerlei niet-westerse landen. De RDW heeft de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) dit jaar al zo'n 500 rijbewijzen ter beoordeling voorgelegd. De CRI heeft daarvan het merendeel als vals bestempeld. De RWD krijgt per jaar circa 25.000 rijbewijzen ter omwisseling aangeboden van buitenlanders die in Nederland woonachtig zijn. In 1986, toen de dienst dit werk van de provincies overnam, waren dat er 15.000 tot 20.000. Daarvan bleken er 100 tot 200 niet in orde. Verhoudingsgewijs is er sprake van een stijging van het aantal (mogelijke) fraudegevallen.