Poolse boeren leggen verkeer twee uur plat

WARSCHAU, 12 juli Met honderden wegversperringen in alle 49 provincies van Polen hebben boeren, protesterend tegen het landbouwbeleid van de regering in Warschau, gisteren twee uur lang het verkeer in het hele land geblokkeerd. De politie greep niet in.

De wegversperringen veroorzaakten kilometerslange files. Alle grote wegen, inclusief de internationale doorgangsweg van Warschau naar de Sovjet-grens en de toegangswegen tot de hoofdstad, werden met tractoren, vrachtwagens en karren vaak voorzien van de Poolse vlag versperd. Volgens een woordvoerder van Boeren Solidariteit, dat de protestactie coordineerde, waren er vijfhonderd 'georganiseerde' versperringen; daarnaast blokkeerden plaatselijke boeren op nog eens honderden punten de minder belangrijke wegen.

De politie was bij vrijwel alle versperringen met patrouillewagens aanwezig, maar greep nergens in. De meeste automobilisten namen het oponthoud gelaten op. De boeren hebben de laatste dagen uitvoerig gewaarschuwd dat het verkeer zou worden belemmerd. Na twee uur haalden de boeren hun versperringen weg.

De boeren, van wie de meesten bankroet zijn als gevolg van de daling van de vraag naar hun produkten en de hoge rente op in het verleden aangegane leningen, eisen van de regering onder andere de instelling van een minimumprijs voor landbouwprodukten. De regering heeft tot dusverre geweigerd op die eis in te gaan. Toegeven, zo heeft ze gesteld, zou neerkomen op een schadepost van 550 miljoen dollar en zou het eind betekenen van het hervorminsgprogramma. De regering is de boeren vorige week wel tegemoetgekomen door de rente te verlagen. Dat was evenwel niet genoeg om de protestactie van gisteren te verhinderen. De voorzitter van Boeren Solidariteit, Gabriel Janowski, noemde de actie van gisteren een groot succes. Hij zei dat de boeren tegen een escalatie zijn, maar dat ze gedwongen worden hun toevlucht te nemen tot de blokkades. Hij bestempelde deze als een waarschuwingsactie die kan worden herhaald als de regering niet toegeeft. De regering van haar kant gaf gisteren geen enkel teken daartoe bereid te zijn. (Reuter, UPI, DPA)