Minister: Duitsers willen heel Europa

LONDEN, 12 juli De Britse minister van handel en industrie, Nicholas Ridley, heeft West-Duitsland ervan beschuldigd Europa te willen overnemen. Het overdragen van soevereiniteit aan de Europese Gemeenschap is volgens hem te vergelijken met de overgave aan Adolf Hitler. Na de storm van protest die Ridleys vandaag gepubliceerde opmerkingen deden opsteken heeft de bewindsman zijn spijt over de uitlatingen betuigd en ze 'zonder voorbehoud' ingetrokken.

Kort voordat de minister zijn woorden introk had een woordvoerder van premier Thatcher laten weten dat de Britse regering zich van Ridleys opvattingen distantieert. De voorzitter van de socialistische fractie in het Europese Parlement, de Fransman Jean-Pierre Cot, heeft vanmorgen het 'onmiddellijke aftreden' van de minister geeist. Verwijzend naar een bezoek aan Groot-Brittannie van de president van de Bundesbank, Karl Otto Pohl, dat onder andere was bedoeld om de Europese Monetaire Unie te bepleiten, zei Ridley in een vraaggesprek met The Spectator: 'Dit is helemaal een Duitse gangsterpraktijk bedoeld om heel Europa over te nemen. Het moet worden tegengehouden.' En hij vervolgde: 'Deze haastige overneming door de Duitsers op de slechtst mogelijke basis, met de Fransen die zich als poedels jegens de Duitsers gedragen, is absoluut onaanvaardbaar'. De Britse historische rol is volgens Ridley het machtsevenwicht in Europa niet te verstoren 'en dat is noodzakelijker dan ooit te voren nu Duitsland arrogant is'. Daarna richtte Ridley, die vaak wordt gezien als ideologische medestander van premier Thatcher, zijn pijlen op de Europese Gemeenschap als geheel. 'Als ik de instellingen zie waaraan soevereiniteit zou moeten worden overgedragen, dan ben ik verbijsterd'. Hij noemde de zeventien Europese commissarissen 'zeventien niet gekozen, afgedankte politici die tegenover niemand rekenschap schuldig zijn'.

'Ik ben niet tegen het opgeven van soevereiniteit, maar niet aan deze groep. Dan kun je haar, eerlijk gezegd, net zo goed aan Adolf Hitler geven'.