Lagerhuis gedraagt zich beter door televisie

LONDEN, 12 juli Het gedrag van de Britse Lagerhuisleden is verbeterd gedurende de negen maanden durende proef met televisie-uitzendingen van de parlementaire debatten. De televisiecamera's moeten permanent in het Lagerhuis worden geinstalleerd. Dat is de conclusie van een rapport dat een speciale parlementaire commissie gisteren heeft gepubliceerd. De commissie beveelt aan dat via een speciaal in te stellen televisiekanaal de debatten in beide huizen van het Britse parlement voortdurend zullen worden uitgezonden. 'Democratie is naar mijn mening regeren door uit te leggen, en een nieuwe manier voor wetgevers hun doen en laten aan de bevolking uit te leggen kan alleen maar voordeel opleveren', aldus de voorzitter van de commissie, sir Geoffrey Howe.

De commissie noemde de proef van negen maanden een succes omdat de televisie niet, zoals was verwacht, de politici ertoe had gebracht zich voor de camera's extra te profileren en ook geen toename in wanordelijk gedrag te weeg had gebracht.

Het effect op de discipline was 'op zijn slechts gezeg neutraal' en de enige waar te nemen verandering was 'een aanvankelijke neiging van sommigen hun opmerkingen tot de camera's te richten', zo staat in het rapport. 'De statistieken laten niets heel van de theorie dat het voor de televisie uitzenden van de debatten een verslechtering van het gedrag zal bevorderen, het tegendeel lijkt waar te zijn', zo concludeert het 99 pagina's tellende stuk.

De leden van het Lagerhuis zullen later deze maand stemmen over het al dan niet handhaven van de acht camera's in het Huis maar het voorstel van de commissie ze te handhaven zal het naar verwachting gemakkelijk halen. 'We zijn scherper geworden, We gaan beter gekleed', merkte Austen Mitchel, een Labor-afgevaardigde op. 'Het was voordat de camera's verschenen een saaie plek'.

De camera's begonnen in november in het 650 leden tellende Lagerhuis te draaien. Dat gebeurde na een debat dat vele maanden had geduurd. Sommige afgevaardigden hadden zich er bezorgd over gemaakt dat het Huis in een theater zou veranderen, anderen vreesden een permanente verkiezingscapagne. Volgens media-analysten hebben zowel premier Thatcher als oppositieleider Kinnock van de komst van de televisie in het Lagerhuis geprofiteerd. Hun verbale steekspel is een vast ingredient van de journaals geworden. (UPI)