Lagere gasprijs door EG-richtlijn

ROTTERDAM, 12 juli 'Als de duivel tegen wijwater', heeft de gasindustrie in de Europese Gemeenschap zich verzet tegen een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie (dagelijks bestuur van de Gemeenschap) die een compleet vrije markt voor aardgas in West-Europa beoogt.

Zo kenschetste de Nederlandse liberale Europarlementarier Jessica Larive gisteren in Straatsburg, bij de behandeling van deze richtlijn door het Europees Parlement, de diepe afkeer bij gasbedrijven van het aantasten van hun machtspositie.

Maatschappijen als de Nederlandse Gasunie en het Westduitse Ruhrgaz, die een monopolie hebben op de handel, transport en distributie van gas, krijgen de komende jaren met nieuwe partners te maken. Ze worden verplicht om hoeveelheden gas die door belanghebbenden in andere landen zijn aangekocht, door hun leidingennet te transporteren.

Alles draait in de nieuwe richtlijn om meer concurrentie en dus te verwachten lagere prijzen voor industriele grootverbruikers en particuliere consumenten. Volgens de Vereniging van gasdistributiebedrijven in Nederland, zou het prijsvoordeel tot een dubbeltje per kubieke meter gas kunnen oplopen; voor een gemiddeld huishouden een voordeel van 230 gulden per jaar.

Een richtlijn is een soort Europese wet die door alle lidstaten moet worden uitgevoerd, door de nationale wetgeving aan te passen. Het Europese Parlement heeft gisteren forse wijzigingen aangebracht in het voorstel van de Commissie, waardoor het nog wel even kan duren eer de richtlijn wordt afgekondigd. Zowel de Europese Commissie als de ministerraad moet er nog goedkeuring aan hechten. Het parlement in Straatsburg heeft gisteren een eerste stap naar een vrije gasmarkt gezet, waarbij het voorstel van de Commissie op belangrijke punten werd gecorrigeerd en het parlement door wijzigingen de meest voorzichtige weg koos: zo min mogelijk reglementering door 'Brussel'. Maar in 1992 volgt een nieuwe richtlijn die het 'common carrier-principe' zal introduceren. Dat betekent het wegnemen van alle handelsbelemmeringen en het recht en de verplichting tot doorvoer van aangekochte gashoeveelheden. Ook uit landen buiten de Europese Gemeenschap die er nu nog niet onder vallen, bijvoorbeeld Noorwegen en de Sovjet-Unie. Vooral grootverbruikers kunnen dan, door het afsluiten van contracten in het buitenland, flinke voordelen binnenhalen.

    • Theo Westerwoudt