Instemming vakbondsleden met CAO ziekenhuiswezen

ROTTERDAM, 12 juli De achterban van de bonden stemt in met het akkoord over een nieuwe CAO ziekenhuiswezen. Dit blijkt uit de regionale ledenraadplegingen die tot nog toe zijn gehouden. Van de 111 gisteravond in Rotterdam verzamelde AbvaKabo-leden stemden er 105 voor het akkoord.

Zaterdagochtend werden de bonden het met de Nationale Ziekenhuisraad eens over een loonsverhoging van tien procent voor de leerlingen, vier procent voor het overige personeel en 0,35 procent voor degenen die minder dan 2.810 gulden bruto verdienen op full-timebasis. Verder krijgt ieder een eenmalige uitkering van 675 gulden bruto. Over de secundaire arbeidsvoorwaarden werd een akkoord bereikt over een tweejarige CAO, over de salarissen zal volgend jaar opnieuw worden onderhandeld.

Bij een ledenraadpleging van de CFO in Zwolle dinsdagavond haalde het akkoord de kleinst mogelijke meerderheid: 18 voor, 17 tegen en een blanco. Vooral verpleegkundigen in hogere schalen hadden bezwaren tegen de hoogte van de uitkering van 675 gulden ineens, aldus bondswoordvoerder D. de Geus. Dit bedrag is bedoeld als compensatie voor de vijf maanden tussen de datum dat de nieuwe CAO had moeten ingaan (1 april) en dat hij ingaat (1 september). Voor een doorsnee werknemer komt 675 gulden overeen met vier procent over vijf maanden, maar beter betaalden schieten erbij in. Bovendien leefden er net als bij enkele AbvaKabo-leden twijfels over garanties dat het geld voor de werkdruk daaraan ook echt wordt besteed.

De christelijke vakbond kampt met een lage opkomst. Gisteravond in Eindhoven waren er dertien leden uit het ziekenhuiswezen aanwezig. Het CFO legt het akkoord over de CAO-bejaardenoorden tegelijk voor aan haar leden, maar hiervoor is de opkomst nog lager: in Eindhoven waren er drie. Zij stemden net als de twintig leden uit deze sector in Zwolle unaniem in met het akkoord. Werknemers in de bejaardenoorden krijgen er 3,8 procent bij en een uitkering van 2,2 procent ineens en een eindejaarsuitkering van 360 gulden bruto.