foto

LEIDSCHENDAM Bij het Prins Clausverkeersplein in Leidschendam staatsinds vandaag een 'mottobord' tegen te snel rijden. Het vertoont deafbeelding van een spelend kind en de tekst 'te hard rijden kost te veel'. In het totaal zullen tachtig van zulke borden langs de rijkswegen worden geplaatst, vooral daar waar niet harder dan 100 kilometer per uur mag worden gereden. Minister Maij-Weggen (verkeer) wil met de mottoborden een 'taai gevecht' leveren tegen de 5.000 verkeersdoden die in haar kabinetsperiode zijn te verwachten. De borden, waarvan de teksten en afbeeldingen regelmatig gewisseld zullen worden, vormen onderdeel van een campagne tegen hardrijden, waarvoor 1,5 miljoen gulden is uitgetrokken. Vier ton daarvan is bestemd voor de borden, de rest gaat op aan advertenties, tv-spots en buitenreclames op abri's. (Foto Roel Rozenburg)