De Zejo, de Ziew, de Zoe, De Zeeuw

HOUSTON, 12 juli Sommigen spraken het uit als 'De Zejo', andere maakten er 'De Ziew' van, de Amerikaanse president Bush sprak het uit als 'De Zoe'.

Dat laatste betekent zowel 'dierentuin' als 'grote rotzooi'. In ieder geval is de naam van de in Nederland onbekende oud-topambtenaar van het ministerie van landbouw ir A. de Zeeuw tijdens de topconferentie in Houston talloze malen gevallen. De Duitse delegatie had het zelfs over de 'goeroe van Houston'.

De sprekers hebben het allemaal over een acht velletjes tellend rapport dat De Zeeuw heeft opgesteld als voorzitter van de landbouwcommissie voor handelsbesprekingen in het kader van de GATT (Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel). Dat rapport geeft een aanzet tot 'substantiele en stapsgewijze reductie van interne steun aan de landbouw'.

Het rapport probeert een rekenmethode te vinden om het totaal aan landbouwsteun in de vorm van exportsubsidies, prijsondersteuning, opkopen van overschotten en steun aan boeren vast te stellen. Zo kunnen de beschermende maatregelen van de verschillende landen onderling worden vergeleken.

Het rapport bevat veel technische uitdrukkingen en de meeste politici die het rapport- 'De Zoe' in de mond namen weten niet wat het inhoudt. Vandaar waarschijnlijk dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, 's morgens zo enthousiast reageerde op een Brits voorstel. Vakmensen als de Amerikaanse minister van landbouw, Clayton Yeutter, en de Amerikaanse handelsvertegenwoordigster, Carla Hills, braken het Britse voorstel maandagmiddag nog af.

De Amerikanen wilden onderhandelen op basis van het rapport-De Zeeuw, ook al was hun niet alles even duidelijk of aangenaam, zei Yeutter. De Europese Gemeenschap wenste niets te maken te hebben met de eigen ingezetene De Zeeuw. Zij vonden dat het rapport te veel de nadruk legde op exportsubsidies, zodat anders geaarde Amerikaanse steunmaatregelen buiten schot zouden blijven. 'De exportsubsidies mogen er niet worden uitgelicht', aldus een zegsman van de EG. Europese politici kregen van de kenners de boodschap 'De Zoe no good', terwijl de Amerikanen de boodschap 'De Zoe good' moesten verdedigen.

Het resultaat in het communique was een beetje van alles. 'De Zeeuw' zou niet dienen als basis van de onderhandelingen maar als 'instrument'.

Daar kunnen de partijen alle kanten mee op. President Bush wist zelf niet wat het compromis precies inhield, maar zijn specialisten waren er tevreden mee, zei hij op een persconferentie. Dus hij ook.

De Zeeuw zal de komende week veel bezoek krijgen in Geneve.

    • Maarten Huygen
    • Roel Janssen