Damen aast op deel marinewerf

ROTTERDAM, 12 juli Scheepswerf Damen in Gorinchem wil een deel van de rijkswerf Willemsoord in Den Helder overnemen. Bij de voorgenomen transactie is ook een deel van het personeel betrokken.

Een zegsman van het ministerie van defensie wilde vanmorgen niet zeggen om hoeveel werknemers het gaat. Partijen willen 'binnen enkele maanden' tot zaken komen.

Damen heeft behoefte aan extra werfcapaciteit voor de bouw van een serie vrachtschepen. De rijkswerf Willemsoord, waar onderhoud aan marineschepen wordt verricht, verhuist de komende jaren naar het nieuwe haventerrein in Den Helder. Damen wil een deel van het oude werfterrein aankopen om daar medio volgend jaar te beginnen met scheepsbouw. De rijkswerf Willemsoord telde enkele jaren geleden nog 1.800 werknemers. Dat aantal is onder druk van bezuinigingen bij Defensie teruggebracht tot 1.235. Door een nieuwe bezuinigingsronde onlangs aangekondigd door minister Ter Beek van defensie komt het personeelsbestand onder de duizend.

Damen ziet mogelijkheden om een deel van de vaklieden op de marinewerf voor zijn eigen activiteiten in te zetten.