'Broeikaseffect' winnaar op economische top in Houston

HOUSTON, 12 juli Het 'broeikaseffect' was de grote winnaar bij de economische topconferentie van de zeven Westerse industrielanden in Houston. Onder druk van de Verenigde Staten besloten de deelnemers het door groepen wetenschappers gesignaleerde opwarmen van de dampkring zonder hun gezamenlijke ingrijpen zijn gang te laten gaan.

Wel konden ze het eens worden over een aanbeveling van kernenergie, die geen kooldioxyde in de dampkring brengt. De Westduitse bondskanselier 'milieubulldog' Kohl (een typering door Bush) slaagde er bovendien in om de Amerikaanse president een nieuw plan tot bescherming van het regenwoud te laten aannemen.

Begin dit jaar had president Bush een verkiezingsbelofte uitgevoerd door een internationale conferentie te organiseren over het 'warmer worden van de aarde'. Daar poogden hij en zijn stafleden maatregelen tot beperking van de groei van de koolzuuruitstoot tegen te houden. Er moest verdere studie worden verricht. Volgens de directeur-generaal milieu van de Europese Gemeenschap, L. J. Brinkhorst, is Amerika verantwoordelijk voor 26 procent van de koolzuuruitstoot in de wereld (de EG voor 13 procent). Een belangrijke oorzaak ligt in de lage olieprijs. Benzine in Amerika kost ongeveer eenderde van de gemiddelde prijs in Europa. De Amerikanen wonen verspreid, dus zijn ze meer van de auto afhankelijk dan burgers van dichter bevolkte landen.

Volgens Bush wordt de economische groei in gevaar gebracht door maatregelen tegen koolzuuruitstoot. 'Aan radicale kant willen ze dit land niet laten groeien', zei hij gisteren in Houston. 'Kijk eens naar de menselijke gevolgen voor mannen en vrouwen die hun werk verliezen en families die in een nieuwe staat van angst worden gebracht.' De chef-staf van het Witte Huis, John Sununu, had de aanval ingezet door te verklaren dat slechts vier procent van de koolzuuruitstoot uit niet-natuurlijke bronnen afkomstig is. Daarom is meer onderzoek nodig voor er tot maatregelen kan worden overgegaan. 'Ze tellen alle uitstoot van planten op en komen dan tot zulke cijfers', zei Michael Fischer van de Amerikaanse milieulobby Sierraclub.

De economische top besloot een fonds in het leven te roepen om de tropische regenwouden van Brazilie te redden. Een Braziliaanse journalist vroeg verbaasd aan bondskanselier Kohl waarom speciaal Brazilie was uitgekozen. Japan oogst veel tropisch hout in Indonesie, Duitsland haalt het uit Afrika. Kohl antwoordde dat het nieuwe Braziliaanse regeringshoofd heel aardig en energiek is en de bossen wil sparen. De milieulobby maakte in Houston bezwaar tegen de rol van de Wereldbank bij de uitvoering van het actieplan, omdat eerdere plannen averechts zouden hebben gewerkt en tot het oogsten van meer bomen zouden hebben geleid. President Bush reageerde bijna emotioneel op zoveel kritiek. 'Ik heb niet zwaar gesteund op die groepen om gekozen te worden tot president van de Verenigde Staten', zei hij gisteren.