Branche wil meer controle milieuclaims in reclame

ROTTERDAM, 12 juli Reclames met milieuclaims moeten volgens de Stuurgroep Reclame voortaan aan strenge richtlijnen voldoen. Elke claim op milieuvriendelijkheid zou voortaan door de adverteerder hard gemaakt moeten kunnen worden. Verder zou in reclames niet mogen worden aangezet tot vermijdbaar milieu-onvriendelijk gedrag.

Gisteren publiceerde de Stuurgroep Reclame aanbevelingen die volgens haar deel moeten uitmaken van de nieuwe milieureclamecode. De stuurgroep, waarin de vier grote reclame-vakorganisaties zijn verenigd, zal de aanbevelingen voorleggen aan de Reclame Code Commissie, die de uiteindelijke milieureclamecode zal moeten ontwerpen en goedkeuren.

Volgens de Stuurgroep Reclame zou de nieuwe reclamecode voor alle soorten van reclame moeten gelden, dus ook voor bij voorbeeld bioscoopreclame en reclame op verpakkingen. In het nieuwe milieuplan NMP-plus dringt het kabinet aan op een milieureclamecode per 1991. De Reclame Code Commissie krijgt de laatste tijd steeds meer klachten te verwerken over reclames met milieuclaims. Een aantal van deze klachten blijkt gegrond. Zo werd Unilver-dochter Lever onlangs berispt omdat het bedrijf het wasmiddel Omo aanprees met de leus 'voordeliger voor mens en milieu'. De Consumentenbond, die vanaf eind vorig jaar pleit voor een milieureclamecode, ziet in de aanbevelingen van de Stuurgroep een goede aanzet tot verdere discussie in de Codecommissie, maar betreurt het dat nergens wordt gesproken over preventieve toetsing van reclames. Een woordvoerster van de Consumentenbond wijst erop dat een duidelijke milieureclamecode ook in het belang is van de reclamemakers zelf: 'Ook zij moeten precies weten waar ze aan toe zijn. Zo kunnen ze voorkomen dat dure campagnes worden afgekeurd. Iedereen is gebaat bij duidelijkheid.' De stichting Natuur en Milieu noemt de aanbevelingen 'een enorme stap vooruit.'

Een woordvoerder:' Met deze richtlijnen zullen absolute claims als 'schoon, goed voor het milieu en milieuvriendelijk' in reclames tot het verleden gaan behoren'.