Albanese autoriteiten lijken bevreesd voor massavlucht

TITOGRAD, 12 juli De autoriteiten in Albanie zijn bevreesd voor een complete exodus van inwoners uit Albanie. Dat valt af te leiden uit de beelden van de Albanese televisie die in het Joegoslavische Titograd zijn ontvangen. Televisiepresentatoren roepen het volk op kalm te blijven en laten zich in uiterst negatieve bewoordingen uit over de vluchtelingen die naar de Westerse ambassades in de hoofdstad Tirana zijn gevlucht. 'Zij zijn een schande voor de natie. Niemand hoeft naar een ambassade. Iedereen die een paspoort wil hebben kan dat via de Albanese autoriteiten krijgen', zo luidt het commentaar. Sinds begin deze maand hebben de Albanezen de mogelijkheid paspoorten aan te vragen. Tot voor kort was reizen naar het buitenland slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan. Joegoslavische journalisten vermoeden op grond van de ontvangen televisiebeelden dat de Albanese autoriteiten bang zijn dat wanneer onder het Albanese volk bekend wordt dat de vluchtelingen een veilige aftocht per schip naar Italie wordt geboden, een tweede invasie van de ambassades in Tirana zal volgen. 'Via de televisie probeert men nu het volk te bewegen in het land te blijven. Daarvoor dienen ook de wijzigingen in de regering van Albanie', aldus een Joegoslavische journalist. Andere bronnen menen dat president Ramiz Alia nu de gelegenheid aangrijpt om zich te ontdoen van vertrouwelingen van zijn voorganger als partijleider, Enver Hoxha, met name van de conservatieven rond Hoxha's weduwe Nexhmije, die zich verzetten tegen zijn voorzichtige hervormingen. De jongste hervorming, gisteren in Albanie gepubliceerd, betreft de mogelijkheden tot het beginnen van een eigen bedrijf. In de handels- en handwerksector is het voor de Albanezen nu mogelijk voor zichzelf te beginnen.

Een andere aanwijzing dat de Albanese autoriteiten bevreesd zijn voor een exodus, is dat de wijk in Tirana waar de ambassades liggen, hermetisch door honderden politiemannen is afgesloten. Desalniettemin zouden zich in de bossen in de omgeving van Tirana nog honderden Albanezen schuilhouden die een goede kans afwachten om binnen de hekken van een Westerse ambassade te komen.

    • Henk Kool