Vakbonden willen dat staat invloed houdt op beleid VolvoCar

EINDHOVEN, 11 juli De vakbonden en de centrale ondernemingsraad (COR) van Volvo Car bv eisen dat de Nederlandse staat in ieder geval 'een substantieel minderheidsaandeel' in de enige Nederlandse personenautofabriek in stand houdt. Daardoor kan de staat bij essentiele beslissingen over produktie en marketing het vetorecht behouden.

Bonden en COR zeggen dat in een gezamenlijke notitie die zij vanmorgen hebben gestuurd naar minister Andriessen van Economische zaken, de vaste Kamercommissie voor economische zaken en de raad van bestuur van de onderneming.

De notitie is een antwoord op het voornemen van de Nederlandse staat om het meerderheidsbelang van 70 procent in Volvo Car te verkopen aan Volvo Car Corporation in Zweden.

In een toelichting op de notitie zei districtsbestuurder H. van Rees van de Industriebond FNV vanmorgen dat Nederland de garantie moet krijgen voor het behoud van een 'geintegreerd automobielconcern'.

Volgens bonden en centrale ondernemingsraad is het onjuist dat zowel de minister van economische zaken als een meerderheid in de Tweede Kamer 'zonder enig voorbehoud' bereid zijn tot aandelenverkoop. 'Er is te snel groen licht gegeven', aldus Van Rees, die meent dat, gezien geluiden uit de politiek, een pleidooi voor handhaving van het meerderheidsbelang geen haalbare optie meer lijkt. 'Maar behoud van dat meerderheidsbelang blijft voor ons niettemin toch de meest wenselijke oplossing'. Volgens bonden en centrale ondernemingsraad moet daarom voorafgaande aan de verkoop aan Volvo Car Corporation in Zweden een document worden opgesteld waarin de betrokken partijen garanties geven voor het voortbestaan van zowel de produktie-eenheid in Born als de ontwikkelings- en marketing-eenheid in Helmond. De partijen zijn bang dat activiteiten als marketing, inkoop, produktieplanning en ontwikkeling naar Zweden worden overgeheveld. 'Wij vrezen', aldus Van Rees, 'voor een uitgekleed assemblagebedrijf in Born'. Volgens bonden en ondernemingsraad is de haast die Volvo Car Corporation nu achter de overneming van de aandelen zet niet nodig. 'Het is beter te wachten totdat er goede afspraken zijn gemaakt', aldus Van Rees vanmorgen. Hij bestreed de opmerking van minister Andriessen dat voor Volvo Car bv in Nederland als kleine produktie-eenheid geen plaats meer is. 'Volvo Car is met ruim 9.000 werknemers en met een groot uitstralingseffect van enorm belang voor de economie in de regio maar ook voor heel Nederland. Als je in de materie duikt, kom je tot de slotsom dat de minister eigenlijk niet weet waar hij over praat', aldus Van Rees.