Top G-7 geeft IMF opdracht economie SU te onderzoeken

HOUSTON, 11 juli Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) zal in opdracht van de Groep van zeven belangrijkste Westerse industrielanden een onderzoek leiden naar de stand van zaken in de Sovjet-economie.

Dit onderzoek zal eind dit jaar voor de Groep van zeven de basis zijn voor de besluitvorming over steun aan de Sovjet-Unie. Hiertoe heeft de economische top in Houston vandaag besloten.

Op het controversiele punt van afbraak van landbouwsubsidies tekende zich afgelopen nacht een compromis af dat voor een doorbraak kan zorgen in de onderhandelingen in de lopende Uruguay-ronde van de GATT (Algemeen akkoord inzake tarieven en handel). Op voorstel van de Westduitse bondskanselier Kohl heeft de top besloten tot de aanpak van het zogeheten broeikaseffect, waarbij wordt beoogd de uitstoot van kooldioxyde terug te dringen. Daarbij gaat het om een project ter voorkoming van verdere vernietiging van het tropische regenwoud in Brazilie. Bonn heeft hiervoor een kwart miljard D-mark beschikbaar gesteld.

De Wereldbank krijgt toestemming om opnieuw leningen aan China te verstrekken, mits die gericht zijn op economische hervormingen en verbetering van het milieu. In China worden beperkte verbeteringen vastgesteld sinds de onderdrukking van de democratiseringsbeweging vorig jaar.

In de slotverklaring die vanmiddag door president Bush zou worden voorgelezen, worden de hervormingspogingen van Sovjet-president Gorbatsjov verwelkomd. Westerse hulp zal vergemakkelijkt worden als de Sovjet-Unie haar militaire uitgaven vermindert, haar hulp aan Cuba stopt en haar markthervormingen versnelt, aldus de verklaring.

Pag.13: Onderzoek duurt jaar/ Kohls aanbod aan Moskou/ Brief Gorbatsjov

    • Maarten Huygen En Roel Janssen