Tekstdichters en uitgevers belagen Sony

ROTTERDAM, 11 juli Enkele tientallen Amerikaanse muziekuitgeverijen en ruim 45.000 Amerikaanse liedjesschrijvers hebben de rechtbank in Washington gevraagd het Japanse bedrijf Sony te verbieden DAT-spelers en DAT-cassettes op de markt te brengen.

Ze zeggen dat introductie van de digitale audio tape recorder hun grote schade zal berokkenen, omdat het apparaat op grote schaal zal worden gebruikt voor illegaal kopieren. Anders dan het conventionele cassette-deck, dat de muziek analoog registreert, neemt de DAT-speler digitaal op. Daardoor kan geluid van CD-kwaliteit worden bereikt.

Sony heeft verongelijkt op de rechtzaak gereageerd. Een woordvoerder noemt het 'triest dat het zover moet komen, nadat de elektronicabedrijven al zoveel moeite hebben gedaan om aan de wensen van de muziekindustrie tegemoet te komen'. Daarbij doelt hij op het compromis dat beide bedrijfstakken vorig jaar eindelijk hadden bereikt na drie jaar touwtrekken over de DAT-recorder. De Japanse en Europese elektronicabedrijven beloofden dat ze in het apparaat een chip zouden inbouwen die seriegewijs kopieren onmogelijk maakt. Ook spraken ze af dat ze met de introductie van de DAT-speler zouden wachten totdat de rechten van de muziekmakers via nationale wetgeving zouden zijn veiliggesteld.

De Amerikaanse muziekuitgeverijen en liedjesschrijvers vinden die afspraken niet ver genoeg gaan. Ze zeggen dat de DAT-speler hoe dan ook gebruikt zal worden voor kopieren, al is het maar op beperkte schaal. Daarom moet er een regeling komen voor gederfde royalties, zeggen de muziekmakers, bij voorbeeld door een speciale heffing op blanco cassettes. Ze beklemtonen dat ze 'de vooruitgang van de technologie' niet willen tegenhouden, maar uitsluitend opkomen voor hun rechten.

Verschillende Japanse bedrijven hebben de DAT-speler vorige maand in de VS gelanceerd, maar Sony heeft de meeste ophef gemaakt over het apparaat en daarom richt de rechtzaak zich alleen op die onderneming. Op de Firato, de grote consumentenelektronicabeurs, die eind augustus in Amsterdam wordt gehouden, zullen de Japanse firma's het apparaat ook in Europa introduceren.

Ook Europese bedrijven als Philips en Grundig komen daar met een DAT-recorder. Philips heeft altijd gezegd dat de DAT-speler alleen al wegens de prijs bij introductie ruim 2.000 gulden, uiteindelijk misschien een kleine 1.000 gulden nooit een massaprodukt zal worden en alleen een rol zal spelen in het hoogste marktsegment.