Servie: kinderloosheid belast, een uitzondering

BELGRADO, 11 juli De media in de Joegoslavische deelrepubliek Servie zijn gisteren heftig van leer getrokken tegen een plan van de regering, kinderloosheid te belasten. Volgens het plan moeten echtparen die ouder zijn dan dertig en geen kinderen willen, daarvoor een speciale belasting betalen. 'Baar of betaal', zo schreef het blad Borba gisteren boven een boos commentaar. 'De gynaecologische politie klopt binnenkort op de deur.'

Het blad vroeg zich boos af wie het recht heeft zich te bemoeien met de intieme beslissingen van de burger.

De Servische autoriteiten maken bij de maatregel een uitzondering voor de Albanezen die de roerige provincie Kosovo onderdeel van Servie bevolken: zij worden juist, als Belgrado zijn zin krijgt, belast als ze veel kinderen krijgen. In tegenstelling tot de Serviers kennen de Albanezen een hoog geboortecijfer, dit tot ongenoegen van de Serviers, die al geruime tijd pogingen doen Kosovo met zoveel mogelijk Serviers te bevolken. De belasting op kinderloosheid heeft een parallel in het Roemenie van wijlen dictator Ceausescu, die een dergelijke maatregel invoerde in de hoop zijn bevolking voor het eind van de eeuw uit te breiden van 23 naar 25 miljoen zielen. (DPA)