Rechter: ziekenfonds moet erop toezien dat verzekerde hulpkrijgt

ROTTERDAM, 11 juli Ziekenfondsen dienen erop toe te zien dat hun verzekerden in ziekenhuizen de medische behandeling krijgen die zij nodig hebben. Zonodig moet het fonds naar de rechter stappen als het ziekenhuis om financiele redenen zou weigeren een fondspatient te behandelen.

Dit heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald in het hoger beroep van een kort geding dat een patiente tegen het regionaal ziekenfonds voor Eindhoven en omgeving (RZEO) had aangespannen, nadat het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven had geweigerd haar een dotterbehandeling te geven.

De rechter had het ziekenhuis in november in kort geding opgedragen de patiente de voor haar noodzakelijke behandeling te geven. Hij gelastte het ziekenfonds de behandeling te betalen. Het ziekenhuis hief daarop de ingestelde stop op dotterbehandelingen op, waarna de vrouw de ingreep onderging. Het ziekenfonds ging in hoger beroep omdat de betaling uitging boven de afspraken die met het ziekenhuis in het kader van het geldende budgetsysteem waren gemaakt.

Het hof bepaalde vorige week in de beroepszaak dat het ziekenfonds zijn verplichtingen jegens verzekerden niet nakomt door zich te beperken tot het afsluiten van overeenkomsten met ziekenhuizen. De zorgplicht van het fonds reikt verder, aldus het hof, en moet ook inhouden dat erop wordt toegezien dat ziekenhuizen ervoor zorgen dat fondspatienten de medische behandeling krijgen die zij nodig hebben.

De uitspraak van het Bossche hof betekent volgens directeur dr. G. P. L. A. van den Broek dat ziekenfondspatienten een wachtlijst voor een noodzakelijke operatie of behandeling niet langer hoeven te accepteren. Evenmin hoeven zij zich neer te leggen bij een behandelstop van ziekenhuizen die in geldnood zitten.

Het ziekenfonds RZEO is blij met de uitspraak van het hof. 'Voor zover bekend heeft nog geen enkel ziekenfonds ooit in rechte van een ziekenhuis afgedwongen een einde te maken aan een behandelstop. Die mogelijkheid wordt door het hof uitdrukkelijk als optie vermeld, zo nodig versterkt met een dwangsom', aldus het fonds.