Poolse joden beklagen zich over toename vananti-semitisme

WARSCHAU, 11 juli De joodse minderheid in Polen heeft zich gisteren in een brief van het Comite van Joodse Organisaties aan de Poolse president, de regering, het parlement en de kerk beklaagd over de toename van het anti-semitisme in Polen.

Volgens het Comite is het aantal anti-semitische incidenten het afgelopen jaar met sprongen gestegen. De Poolse joden, zo werd gesteld, zijn 'zeer gealarmeerd' door de incidenten. Er zijn joodse begraafplaatsen ontheiligd, bij synagogen zijn ruiten ingegooid, op de muren van synagogen zijn swastika's en anti-semitische leuzen aangebracht en het aantal anti-semitische publikaties stijgt. 'Deze fenomenen zijn zelfs gesignaleerd op plaatsen waar al decennia geen joden meer wonen,' aldus de brief. 'Het aantal incidenten laat niet toe ze als geisoleerde incidenten te zien.'

In de brief wordt gesteld dat leiders in alle sectoren van de Poolse samenleving met uitzondering van 'enkele intellectuelen en journalisten en het (kerkelijke) Comite voor de Dialoog met het Jodendom' in gebreke blijven bij het veroordelen van het anti-semitisme. De brief is gisteren overhandigd aan president Jaruzelski, die zich volgens een van de leden van het Comite 'geschokt' toonde over de bevindingen. In Polen woonden voor de oorlog meer dan drie miljoen joden. Het was de grootste joodse gemeenschap ter wereld. Op het ogenblik telt Polen nog slechts negenduizend joden.

Een van de extreem-nationalistische partijen in Polen, de SN (Nationale Partij), heeft gisteren in een verklaring geklaagd dat de Poolse regering en de politieke leiding 'worden gedomineerd door een nationale minderheid'.

De klacht slaat kennelijk op de aanwezigheid van joden in regering en parlement. Stefan Jarzebski, voorzitter van de SN en ooit een communistische minister, stelde dat 'het probleem van de minderheden in Polen kunstmatig wordt opgeblazen'. (AFP, Reuter)