Nieuwe algemene staking in Griekenland een mislukking

ATHENE, 11 juli De nieuwe algemene staking van 24 uur die vandaag in Griekenland zou worden gehouden bleek vanmorgen verre van algemeen. Na beraad met premier Mitsotakis, waaruit zou zijn gebleken dat een vruchtbare dialoog tot de mogelijkheden behoorde, besloot de grootste van de drie vakbonden gisteravond laat de acties op te schorten. De Atheners ontwaakten vanmorgen dus met het vertrouwde geluid van de vuilnisophalers. De regering toont zich bereid bepaalde zwaar omstreden artikelen uit een wetsontwerp dat gisteren in het parlement ter behandeling kwam opnieuw te bezien. Het gaat om het arbeidsrooster, en in het bijzonder om wat de regering liberalisatie van de arbeidsmarkt noemt, maar wat de vakbond ziet als aantasting van geheiligde rechten als achturige werkdag en vijfdaagse werkweek.

De vakbond van ambtenaren daarentegen was niet tevreden over het laatste beraad met Mitsotakis, en ook niet die van kleine winkeliers. De regering wil namelijk ook het schema van winkeluren liberaliseren, zelfs een koopavond mogelijk maken, iets wat in de ogen van talloze kleine winkeliers alleen maar in het voordeel zal zijn van de supermarkten.

Dus ambtenaren op de ministeries enzovoort staken en ook winkels gingen dicht, maar lang niet alle zoals ik kon constateren op een ochtendwandeling door mijn buurt. Menigeen keek nog een beetje de kat uit de boom; in Griekenland kunnen winkels ook halfdicht blijven. In ieder geval functioneert het openbaar vervoer evenals de banken, de post en de meeste ziekenhuizen. Vorige week woensdag tijdens een algemene 24-uursstaking was het precies omgekeerd. Het is moeilijk, een stad als Athene werkelijk 'plat' te krijgen en dat is deels een gevolg van handig manoeuvreren van Mitsotakis, dat door velen zal worden uitgekreten als 'verdeel-en-heerspolitiek'. Anders dan zijn voorganger Andreas Papandreou maakt hij de indruk werkelijk te luisteren naar de vakbondsleiders met wie hij confereert, en hij verschijnt in die hoedanigheid ook in beeld op de televisie: de vakbondsleider praat, Mitsotakis zit er stil en vermoeid naast, en dat maakte gisteren een goede indruk.

De ontwikkeling van vandaag is echter ook een gevolg van een tweespalt die zich al enige tijd manifesteerde tussen de politieke en de syndicalistische vleugel binnen de oppositionele alliantie van links en vooruitgang, waarin de communistische partij de hoofdrol speelt.

Mitsotakis' moeilijkste vuurproef komt begin volgende week, wanneer de regering eindexamens wil organiseren ondanks de al meer dan een maand heersende staking van de leraren die 200 gulden per maand meer eisen.

Daarbij zal gebruik moeten worden gemaakt van stakingsbrekende elementen en het zou wel eens hard tegen hard kunnen gaan. Voorlopig komt Mitsotakis als tactisch winnaar uit de kruitdamp van vandaag. Het aangebroken zomerseizoen maakt nieuwe aanlopen tot een algemene staking onwaarschijnlijk.

    • Frans van Hasselt