Meckel: Duits leger zo'n 300.000 man

BRUSSEL, 11 juli De Oostduitse minister van buitenlandse zaken, Markus Meckel, stelt voor de omvang van het leger van een verenigd Duitsland vast te stellen op maximaal 300.000. Hij deed zijn suggestie gisteren in Brussel tijdens een ontmoeting met NAVO-ambassadeurs. Meckel, die ook een ontmoeting had met secretaris-generaal Manfred Worner, toonde zich ingenomen met de resultaten van de vorige week gehouden NAVO-top in Londen. De minister zei bezorgd te zijn over de mogelijkheid dat de Verenigde Staten in het midden van de jaren negentig nieuwe tactische kernwapens voor de Amerikaanse vliegtuigen in Europa introduceren. Ook bepleitte hij een kernwapenvrij Duitsland. Meckel liet voorts weten dat Sovjet-minister van buitenlandse zaken Sjevardnadze in een brief zijn collega's van de landen van het Warschaupact had gesuggereerd NAVO-functionarissen uit te nodigen voor vergaderingen van het pact. Die stap zou bedoeld zijn als tegengebaar voor voorstellen van de NAVO om hoge functionarissen van de landen van het Warschaupact uit te nodigen naar Brussel. Verder zou Sjevardnadze zijn Oosteuropese collega's hebben gevraagd schriftelijk te reageren op de resultaten van de NAVO-top in Londen om daarna een gemeenschappelijk standpunt van het Warschaupact te formuleren.

De Oostduitse minister was de vijfde bewindsman uit een Warschaupactland die een bezoek bracht aan het hoofdkwartier van de NAVO. Hij wees erop dat er bij de bevolking van de DDR nog altijd een grote afkeer bestaat van de NAVO en dat het noodzakelijk is haar van de vredebevorderende rol van de organisatie te overtuigen. (AP, DPA)