De artiest in de circuswagen; KORT VOOR DE VOORSTELLING

Zijn hond is gedresseerd. Zijn hoed staat klaar. Zijn kaarten zijn gemerkt voor een full house. Nog een keer repeteert de kunstenaar. In zijn gedachten hoort hij al applaus.

Hij neemt het voor de spiegel in ontvangst. Hij wuift en lacht: straks zitten, om zijn mouw Met ei en duif, weer toeschouwers in angst. Hij wil hen troosten, en hij wil het gauw.

Wel suggereren al zijn acts gevaar, Maar niets is toeval. Alles is vertrouwd. Hij is een respectabel handelaar In smokkelwaar en wind en klatergoud.

Straks zal gejuich weerklinken. Reken maar. Hij weet niet dat geen rij, geen bank, geen stoel Bezet is in de tent. Niets wacht hem daar. Alleen zijn hond heeft een bang voorgevoel.

    • Gerrit Komrij