Dales wil meer ambtenaren uit WAO houden

DEN HAAG, 11 juli Minister Dales (binnenlandse zaken) wil het aantal ambtenaren dat arbeidsongeschikt wordt verklaard drastisch verminderen. Zij stelt daarom voor ambtenaren die een jaar ziek thuis zitten te laten keuren. Nu gebeurt dat pas na vijf jaar, waardoor het bijna regel is dat de zieke ambtenaren volledig arbeidsongeschikt worden verklaard.

In een nota die deze week in de ministerraad wordt besproken, ontvouwt Dales haar plannen om de uitstroom van ambtenaren richting de arbeidsongeschiktheidsregeling in te dammen. Daarnaast geeft ze aan hoe ze ambtenaren die ziek zijn geweest, dan wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard, weer aan werk wil helpen bij de overheid. Nu zijn 11.500 ambtenaren arbeidsongeschikt, ofwel 1,3 procent van het totaal aantal ambtenaren. De arbeidsongeschiktheid onder ambtenaren is de laatste jaren niet toegenomen. Dat komt onder meer doordat oudere, zieke ambtenaren vervroegd uittreden en een beroep doen op de VUT-regeling. Daardoor zijn het vooral de jongere ambtenaren die in de arbeidsongeschiktheidsregeling terechtkomen.

De plannen van Dales zijn officieel nog geheim, maar gisteren lekte uit dat de bewindsvrouw de keuringen van zieke ambtenaren in overeenstemming wil brengen met regels die daarvoor gelden in het bedrijfsleven. Dit betekent dat na een jaar ziekte de ambtenaar moet worden gekeurd. De keuringsarts bepaalt in welke mate de ambtenaar arbeidsongeschikt is. Het kan dus ook zijn dat de arts van mening is dat de betrokkene weer geheel of gedeeltelijk aan het werk kan. Dales vindt dat er dan een plan moet worden opgesteld om de betrokkene ook daadwerkelijk aan het werk te helpen.

Een zieke ambtenaar wordt nu pas na vijf jaar gekeurd, waardoor veel ambtenaren na het lange thuiszitten niet meer in staat zijn te gaan werken. Daardoor worden zij in de meeste gevallen volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dit wil Dales voorkomen. Daarnaast stelt ze voor om de ambtenaren die na de eerste keuring geheel dan wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard perdiodiek te herkeuren en telkens opnieuw te bekijken of ze weer kunnen gaan werken.

Om te bevorderen dat departementen, gemeenten of overheidsdiensten zieke ambtenaren niet te gemakkelijk arbeidsongeschikt laten verklaren, maar ze in dienst houden, wil Dales daarvoor een beloning in het leven roepen. Ook in het bedrijfsleven wordt gedacht aan een zogenaamd bonus-malussysteem. Weinig ziekteverzuim en uitstroom richting de WAO zal, zo zijn de kabinetsplannen, worden beloond met een verlaging van de sociale premies die werkgevers moeten betalen.