Containeroverslagbedrijf ECT verwacht stabiele winst

ROTTERDAM, 11 juli Het Rotterdamse overslagbedrijf Europe Combined Terminals verwacht dit jaar een zelfde winst als in 1989: ongeveer 20 miljoen gulden. De omzet van ECT (containers en stukgoed) zal toenemen van 425 miljoen gulden tot 450 miljoen gulden, aldus de directie in het sociaal jaarverslag over 1989. ECT, het grootste containeroverslagbedrijf ter wereld, constateert dat de tarieven in de containerlijnvaart in toenemende mate onder druk komen te staan. Op de belangrijkste scheepvaartroutes vooral de Transatlantische route doet zich een hevige concurrentiestrijd tussen rederijen voor, 'met als gevolg een verontrustend teruglopend niveau van zeevrachtopbrengsten'. Door deze ontwikkeling is ECT minder in staat om kostenstijgingen aan de markt door te berekenen. 'Dit gebeurt in een periode dat de inflatie begint te stijgen en de loonkosten als gevolg van afgesloten CAO's zowel bij ECT als landelijk aanzienlijk toenemen', aldus de ECT-directie.

De schaalvergroting in de containerlijnvaart leidt, in combinatie met de noodzaak tot scherpe kostenbeheersing, tot samenwerkingsverbanden tussen rederijen. ECT denkt dat deze trend zich de komende jaren versterkt zal doorzetten.

ECT kwam vorig jaar tot stand door een fusie van het containeroverslagbedrijf Europe Container Terminus en de twee stukgoedbedrijven Quick Dispatch en Muller Thomsen Rotterdam. De leiding verwacht in de tweede helft van 1990 de eerste vruchten te kunnen plukken van de integratie. ECT zal dit jaar naar verwachting anderhalf miljoen containers overslaan en een miljoen ton aan houtprodukten.

In verband met de groei van de containeractiviteiten trekt ECT op korte termijn vijftig werknemers aan, waardoor het totale personeelsbestand op 2.850 uitkomt, inclusief 800 medewerkers uit de havenpool SHB.