Albanie als waarnemer bij CVSE

WENEN, 11 juli Albanie heeft gisteren de status van waarnemer bij de CVSE, de Europese conferentie voor veiligheid en samenwerking, gekregen. De Albanezen werden gisteren wel direct gewaarschuwd dat dit tevens inhoudt dat ze de mensenrechten respecteren.

Eerder dit jaar besloot Albanie, het enige Europese land dat altijd verre is gebleven van de CVSE, zijn internationale isolement te doorbreken en aansluiting te zoeken bij internationale processen. Al bij een CVSE-bijeenkomst in Kopenhagen, vorige maand, was Albanie als waarnemer aanwezig. De CVSE is in Wenen bijeen ter voorbereiding van een top later dit jaar. De Italiaanse vertegenwoordiger, Antonio Armellini, nam de toekenning van de waarnemersstatus aan Albanie gelegenheid te baat om namens de twaalf EG-lidstaten in een verklaring hij zijn 'spijt en diepe zorg' uit te spreken over de recente gebeurtenissen in Tirana. De Albanese regering werd in de verklaring verzocht af te zien van represaillemaatregelen tegen de familieleden van vluchtelingen en de vrije aftocht van de vluchtelingen in de ambassades in Tirana te garanderen. 'We doen tevens een dringend beroep op de Albanese regering over te gaan tot de hervormingen die nodig zijn om een pluralistische samenleving te vestigen, waarin de mensenrechten en fundamentele vrijheden van de burgers ten volle worden gegarandeerd en gerespecteerd,' aldus de verklaring.

De Amerikaanse vertegenwoordiger, John Maresca, stelde dat de toekenning van de waarnemersstatus aan Albanie geen bestemming impliceert met het beleid van de Albanese regering. De deelname van Albanese vertegenwoordigers aan de plenaire debatten, aldus Maresca, zal Albanie blootstellen aan de denkbeelden van zijn Europese buren, vooral ten aanzien van de mensenrechten. Hij zei te hopen dat dat 'enig effect op hun denken' heeft. (AP)