Afvaltransporteur schuldig aan vervuiling Coupepolder

DEN HAAG, 11 juli De voormalige transportondernemer S. Kemp uit Hazerswoude is zeker voor een deel verantwoordelijk voor de verontreiniging van de gemeenschappelijke vuilstortplaats Coupepolder in Alphen aan den Rijn. Dat heeft de Haagse rechtbank vanochtend in een tussenvonnis beslist. De hoogte van de schadevergoeding die Kemp aan de Staat moet betalen is nog niet vastgesteld. De Staat heeft 10 miljoen gevorderd. Maar volgens de rechter-commissaris moet de Staat eerst aantonen in welke mate Kemp de verontreiniging heeft veroorzaakt. Hij gelastte een nader onderzoek.

Volgens de rechtbank zijn er aanwijzingen dat anderen dan Kemp illegaal chemisch afval hebben gestort. De overheid heeft, aldus de rechtbank, onvoldoende toezicht gehouden op het afval en ook is er geen register bijgehouden.

Landsadvocaat mr. B. Wubs stelt dat de claim van tien miljoen gulden is gebaseerd op de kosten van bodemonderzoek en de kosten van beheer. Aan het onderzoek is ongeveer een miljoen gulden uitgegeven. De kosten van beheersmaatregelen, zoals isolatie van de vervuiling op de stortplaats, worden begroot op ruim negen miljoen gulden. Uit het onderzoek is volgens de landsadvocaat gebleken dat Kemp eind jaren zeventig grote hoeveelheden gevaarlijk chemisch afval heeft gestort. Dit gebeurde ondanks schriftelijke afspraken van Kemp met producenten, zoals het Academisch Ziekenhuis in Leiden, dat het afval zou worden verbrand door de AVR.