Terrein milieudienst Breda blijkt vervuild

BREDA, 10 juli Het voormalige terrein van de Bredase milieudienst blijkt ernstig vervuild met benzeen en zware metalen. De sanering van het terrein zal zeven tot tien miljoen gulden kosten. De vervuilde grond grenst aan de brandweerkazerne en aan een aantal woningen. Vroeger was het gemeentelijk vervoerbedrijf op het terrein gehuisvest. Daarvoor was er een vuilstortplaats. De hoge concentraties benzeen zijn aangetroffen op de plaats waar het vervoerbedrijf een eigen tankstation had.