Ritzen pakt bijbaan specialist aan

ROTTERDAM, 10 juli Minister Ritzen (onderwijs) wil een einde maken aan de mogelijkheid voor medische specialisten in de academische ziekenhuizen om er naast hun volledige aanstelling ook een particuliere praktijk op na te houden. De specialisten krijgen in plaats daarvan bovenop hun ambtelijk salaris een toelage zodat hun inkomen toch vergelijkbaar is met dat van de vrij gevestigde medici in de andere ziekenhuizen. Het bestuur van het academisch ziekenhuis kan de toelage aanpassen aan de situatie op de arbeidsmarkt.

Dit blijkt uit het rechtspositiereglement dat de minister in de academische ziekenhuizen wil invoeren. Gisteren hebben de besturen van de ziekenhuizen tijdens de vergadering van de Hoger Onderwijs Kamer tegen het plan van de minister geprotesteerd. Volgens directeur C. J. Al van het Nijmeegse Radboudziekenhuis leidt het tot grote onrust onder de specialisten. Hij wil dat de minister zich houdt aan de afspraken die begin jaren tachtig over de inkomensregeling van de specialisten zijn gemaakt.

Toen is onder andere vastgelegd dat in de ziekenhuizen de inkomsten uit de particuliere praktijken centraal worden geind. Ook zou er een honoreringsregeling komen waarbij het inkomen van de specialisten zou worden gebaseerd op een functiewaarderingsonderzoek. Maar de specialisten hebben de resultaten van dit onderzoek tot dusver van de hand gewezen. Het bedrag dat de specialisten gezamenlijk uit hun eigen praktijk halen wordt niet gepubliceerd.

Ritzen is bereid het recht op een particuliere praktijk in het academisch ziekenhuis pas te schrappen als daarover overeenstemming is bereikt in het zogeheten vijfpartijenoverleg waaraan behalve de specialistenvereniging ook de verzekeraars en de ziekenhuizen deelnemen. Directeur Al wil dat de minister zijn voornemen schrapt.