Prof. dr. A. van Staden is prof. dr. M. C. Brands opgevolgd als

voorzitter van de Adviesraad vrede en veiligheid (AVV), die gisteren door de ministers van buitenlandse zaken en defensie in eennieuwe samenstelling werd geinstalleerd. De adviesraad werd in 1985 opgericht en kreeg toen een voorlopig karakter. Gezien de 'waardevolle adviezen' in de afgelopen vijf jaar heeft de regering besloten de raad een meer definitief karakter te geven. De regering vindt de rol van de raad belangrijk in het licht van de 'ingrijpende politieke veranderingen' in Europa. De AVV bestaat uit 16 leden. Aan de raad is gevraagd een advies uit te brengen hoe de rol van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) in Europa kan worden versterkt.