Ondernemers willen meer restaurants langs wegen

DEN HAAG, 10 juli Het aantal wegrestaurants in Nederland moet drastisch worden uitgebreid. Dat vindt een werkgroep van horeca-organisaties en het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV). In een rapport dat zij gisteren presenteerde wordt gepleit voor 23 nieuwe restaurants. Van deze weggebonden horeca-voorzieningen zijn er nu achttien.

Het is de hoogste tijd voor deze uitbreiding, meent de werkgroep, die zich baseert op de ook door de overheid onderschreven norm dat er ongeveer om de 40 kilometer een wegrestaurant hoort te staan. Dat de bouw van genoeg wegrestaurants tot nu toe is uitgebleven wijten de horeca-organisaties en het KNOV aan het grondbeleid van de overheid. De bedrijven hebben de grond waarop ze gevestigd zijn in erfpacht tegen een canon die in de praktijk te hoog blijkt te zijn, aldus de werkgroep. Dat belemmert volgens haar een rendabele exploitatie.

De werkgroep stelt de instelling voor van een permanente adviescommissie die moet voorkomen dat de overheid op het gebied van de wegrestaurants 'een zigzagbeleid' voert, zoals haar voorzitter, het Tweede-Kamerlid Van Erp (VVD) het gisteren formuleerde. Hij doelde onder meer op het voornemen van oud-minister Smit-Kroes ook snackbars bij benzinestations langs de snelweg toe te staan, een plan dat vervolgens door haar opvolgster Maij-Weggen werd geschrapt. In die commissie zouden de horeca, de ANWB, Rijkswaterstaat en het wegvervoer zitting moeten nemen.

De werkgroep vindt dat paal en perk moet worden gesteld aan de nevenactiviteiten van benzinestations op het gebied van detailhandel, horeca en dienstverlening. Door middel van vergunningen zou dit gereguleerd moeten worden. Voor de aanduidingsborden van de wegrestaurants bepleit zij aansluiting te zoeken bij de situatie in andere Europese landen. Dat komt hier op neer: op 10 kilometer afstand van het restaurant, zonodig in de middenberm, een bord met een vork-en-messymbool. Eendrachtig vraagt de werkgroep een einde te maken aan het vork-en-lepelsymbool.