Mobiele werktuigen mogelijk schadelijk

DEN HAAG, 10 juli Het ministerie van milieubeheer gaat nader onderzoek doen naar de mogelijke schadelijkheid van mobiele werktuigen, zoals landbouwmachines, heftrucks en kranen. Vrijdag kwam een rapport uit van het Delftse onderzoeksbureau Innas waaruit bleek dat de bijdrage van mobiele werktuigen aan de luchtvervuiling even hoog is als die van het totale vrachtverkeer. Bovendien kunnen mobiele werktuigen de gezondheid schaden van mensen die langdurig aan de uitstoot van schadelijke rookgassen blootstaan.