Kritiek op exposeren van haar uit Auschwitz

ROTTERDAM, 10 juli Het Nederlands Auschwitz Comite vindt het 'onkies tegenover de slachtoffers' dat het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon mensenhaar uit het voormalige concentratie- en vernietigingskamp tentoonstelt. De plukken haar zijn onderdeel van een reeks authentieke voorwerpen uit Auschwitz die het museum te leen heeft gekregen. De voorwerpen zijn vanaf zaterdag te zien op een expositie over het lot van mensen in kampen in de Tweede Wereldoorlog.

Voorzitter A. Fels-Kupferschmidt van het Auschwitz Comite heeft in een telegram aan het museum laten weten dat zij het uitstallen van het haar betreurt. 'Ik vind het vreselijk. Iedereen kan denken: misschien is het het haar van mijn vader wel. Het haar hoort in Auschwitz te blijven', zegt mevrouw Fels in een toelichting. Museum-directeur drs. S. N. Temming zegt over de aanwezigheid van het haar op de tentoonstelling: 'De museumbezoeker wordt door een harde confrontatie meer aangesproken dan alleen door foto's.' Hij wijst er op dat het museum vorig jaar op een tentoonstelling over de oorlog in de Sovjet-Unie een gebruikte galg, menselijke huid en zeep die uit menselijke resten zou zijn gemaakt toonde. 'Het publiek reageerde geschokt op de expositie, maar niet speciaal op bepaalde voorwerpen omdat die in een juiste context waren geplaatst. 'Het is volgens Temming de eerste keer dat het staatsmuseum Auschwitz een reeks voorwerpen aan een buitenlands museum uitleent. Hij is vorig jaar met een aanbevelingsbrief van het Auschwitz Comite naar het voormalige kamp gereisd om over de expositie te onderhandelen, maar toen wist hij nog niet precies welke voorwerpen hij zou kunnen lenen. Het Auschwitz Comite staat, op de aanwezigheid van het haar na, zeer positief tegenover de tentoonstelling. Fels zegt met nadruk dat zij de integriteit van Temming niet in twijfel trekt.