Kabinet Israel overleeft moties van wantrouwen

TEL AVIV, 10 juli De rechtse coalitie van de Israelische premier Yitzhak Shamir heeft gisteren vijf moties van wantrouwen overleefd. De regering, die ruim een maand geleden werd gevormd, kreeg een ruime parlementaire meerderheid.

Met 60 tegen 51 stemmen bij 5 onthoudingen werden de moties van wantrouwen, die de woningnood als gevolg van de Sovjet-immigratie en de vorming van burgerwachten in joodse nederzettingen in de bezette gebieden betroffen, verworpen.

De vier parlementariers van de religieuze Agudat-Israel partij onthielden zich van stemming. Deze opstelling van Agudat-Israel opent de weg voor zijn toetreding tot de regering-Shamir. Voor de vorming van de regering-Shamir had Agudat-Israel een politiek verbond met de Arbeiderspartij. Op basis daarvan en in de verwachting dat ook de andere belangrijke religieuze partij, Shas, een 'vredesregering' zou steunen, forceerde de socialistische partijleider Shimon Peres dit voorjaar de val van de regering van nationale eenheid.

Met premier Shamir thans betrekkelijk stevig in het zadel zoekt Agudat-Israel ter beveiliging van zijn financiele belangen aansluiting bij de meest rechtse regering uit Israels geschiedenis. Volgens Likud-woordvoerders zullen de besprekingen over de toetreding van de partij tot de regering in de loop van de dag officieel beginnen. Als Agudat-Israel inderdaad tot de rechts-religieuze regeringscoalitie toetreedt, lijken de kansen verkeken dat de linkse oppositie de op een smalle parlementaire basis gevormde regering-Shamir over de Palestijnse kwestie ten val zal kunnen brengen. Voor de internationale positie van de rechtse regering, met name ten opzichte van de VS, is de mogelijke verbreding van de basis van de regeringscoalitie van groot belang. Washington zal er dan van uit moeten gaan dat Israel tot de algemene verkiezingen in 1992 wordt geregeerd door een rechtse regeringscoalitie.

Het debat over de woningnood als gevolg van de massa-immigratie uit de Sovjet-Unie en over de vorming van joodse burgerwachten in de bezette gebieden leverde geen nieuwe gezichtspunten op. Minister van defensie Moshe Arens zei dat de burgerwachten uitsluitend zullen worden gevormd in plaatsen waar zich politiebureaus bevinden. Volgens de minister is dat een garantie dat de burgerwachten hun bevoegdheden niet te buiten gaan.

Minister van bouwnijverheid Ariel Sharon hamerde erop dat zijn ministerie grote spoed zet achter de bouw van woningen voor immigranten en Israeliers. Dakloze en woningzoekende Israeliers hebben gisteren en vandaag op verscheidene plaatsen nieuwe tentenkampen opgezet als protest tegen de acute woningnood.

    • Salomon Bouman