Fusies tussen verzekeraars dwingen NRG tot overneming

ROTTERDAM, 10 juli De concentratietendens in de verzekeringswereld dwingt ook de herverzekeraars groter te worden. Daarom heeft de Nederlandse Reassurantie Groep (NRG) voor 405 miljoen gulden de Britse herverzekeraar Victory Insurance Holdings overgenomen.

P. Zandhuis, bestuurslid van de NRG, wees er vanochtend op dat de verzekeringsmaatschappijen door fusies en overnemingen steeds groter worden. Ze kunnen daarom steeds meer risico's voor eigen rekening nemen. 'Dat betekent dat er minder behoefte is aan herverzekeren. De koek wordt steeds kleiner en wil je je aandeel daarin behouden dan moet je je financieel versterken. Er worden steeds hogere eisen gesteld, zowel aan onze financiele draagkracht als onze expertise', aldus Zandhuis.

Grote internationale verzekeringsbedrijven zijn volgens Zandhuis al snel geneigd 'enkele tientallen miljoenen guldens' voor eigen risico te verzekeren. Kleinere, meer lokale verzekeraars nemen volgens hem hoogstens 'enkele tonnen' voor eigen risico.

Door de overneming van Victory, de op een na grootste herverzekeraar in Groot-Brittannie en onderdeel van de verzekeraar Legal en General Group, schuift de NRG op de wereldranglijst van professionele herverzekeraars van de veertiende naar de elfde plaats. Het zichtbare eigen vermogen van Victory is 269 miljoen gulden. De NRG neemt niet de Amerikaanse tak van Victory over.

Het brutopremie-inkomen van Victory (uitgezonderd het Amerikaanse bedrijf) bedroeg vorig jaar 693 miljoen gulden. Het totale geconsolideerde brutopremie-inkomen van de NRG en Victory samen zou per eind december 1989 ongeveer 2 miljard gulden hebben bedragen.

Volgens Zandhuis zijn de activiteiten van de NRG en Victory complementair, zowel geografisch als wat de produkten betreft. De NRG, voor 51 procent eigendom van Nationale-Nederlanden, is in 1986 ontstaan uit twee fusies van herverzekaars en is verreweg de grootste herverzekeraar in Nederland.