Britten boos op EG wegens strandrapport

LONDEN, 10 juli De Britse regering heeft gisteren verontwaardigd gereageerd op een rapport van de Europese Commissie waaruit blijkt dat veel populaire stranden in Europa niet voldoen aan de milieunormen die in de Europese Gemeenschap zijn afgesproken. Groot-Brittannie komt er in het verslag buitengewoon slecht af.

Londen is vooral boos omdat de EG-Commissie uitgaat van cijfers uit 1988. 'Ongeveer zeventig stranden die in het rapport worden genoemd hebben vorig jaar ten minste de vereiste standaard bereikt', aldus een officiele woordvoerder. 'We hebben er begrip voor dat andere landen de cijfers uit 1989 nog niet konden geven maar we kunnen niet begrijpen dat de Britse stranden een slechte naam krijgen die ze niet verdienen.' In het rapport worden zo'n 145 Britse stranden aangeduid die niet door de beugel kunnen omdat het water te vervuild is. Daaronder zijn de stranden van Blackpool, Brighton, Hastings en Folkestone.

De 'richtlijn' van de EG op basis waarvan de Commissie rapporteert is in 1976 in werking getreden. Ze bevat twintig criteria waaraan de stranden in de EG moeten voldoen en de lidstaten kregen tien jaar om aan de norm te voldoen. Vorige maand waarschuwde de Europese Commissie de Britse regering dat ze voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg kan worden gesleept wegens het feit dat meer dan 140 stranden in 1987 niet aan de vervuilingsnormen van de EG voldeden.

Het rapport van de EG-Commissie toont verder aan dat 85 procent van de Franse zeestranden en 76 procent van de badplaatsen aan meren en rivieren de EG-standaard halen. In Spanje zijn de overeenkomstige percentages 81 en 50, maar daar geldt dat veel populaire stranden aan de milieunormen voldoen.