Abalkin: Westen moet ons geen voorwaarden opleggen

MOSKOU, 10 juli Vice-premier Leonid Abalkin van de Sovjet-Unie weigert condities van het Westen te aanvaarden voor economische hulp aan de Sovjet-Unie.

Tijdens het 28ste congres van de CPSU, de communistische partij van de Sovjet-Unie, zei Abalkin tegen verslaggevers dat 'elke politieke voorwaarde onaanvaardbaar is voor onderhandelingen met de Sovjet-Unie'. Een assistent van Sovjet-president Gorbatsjov, Georgy Shakhnazarov, zei dat 'voorwaarden dicteren aan aan grootmacht als de Sovjet-Unie genant is. We nemen geen orders aan.'. Van Westerse zijde heeft vooral de Amerikaanse president Bush gezegd 'grote problemen' te hebben met het pompen van geld in de Sovjet-economie, zolang Moskou nog zoveel geld uitgeeft voor zijn defensie en elk jaar drie miljard dollar steekt in Cuba.

Politbureau-lid Ligatsjov, de conservatieve tegenstander van Gorbatsjov, zei gisteren in de wandelgangen van het congres: 'Als het Westen voorwaarden stelt aan zijn kredieten, zoals het streven naar een markteconomie of prive-bezit, dan is Ligatsjov tegen'. Minister van buitenlandse zaken Sjevardnadze sloeg een verzoenende toon aan. 'We begrijpen dat iemand geen risico wil nemen. De Verenigde Staten spreken zich niet uit ten gunste van economische samenwerking als de hervorming niet verloopt zoals wij hebben gepland.'

Hij zei dat de Sovjet-Unie graag Westerse technologie wil hebben voor het snel opzetten van kleine ondernemingen die consumptiegoederen, vooral voedsel, produceren. (AP)