Siemens wil een aantal onderdelen afstoten

LONDEN, 9 juli Het Westduitse elektronicaconcern Siemens is bezig alle 300 produktgroepen in de onderneming te toetsen op hun strategische levensvatbaarheid. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen sommige produktgroepen worden afgestoten, andere worden ondergebracht in joint ventures.

Dat zei president-directeur dr. Karlheinz Kaske zaterdag op de zomerpersconferentie van Siemens in Londen. Hoeveel produktgroepen bij deze hergroepering betrokken zijn, kon hij niet zeggen. Dr. K. H. Baumann, lid van de raad van bestuur, verantwoordelijk voor de financien, voegde daaraan toe dat het aantal verliesgevende produktgroepen moet worden verminderd, omdat ze de winstgevendheid van het concern te veel ondermijnen. Hij herinnerde eraan dat de nettowinst in het afgelopen boekjaar voor tweederde bestond uit rente op liquide middelen. Maar die geldvoorraad, afgelopen boekjaar nog 21,2 miljard D-mark groot, zal dit jaar terugvallen tot onder de 20 miljard D-mark en in de komende jaren door acquisities en hoge investeringen nog verder slinken, waarschuwde Baumann. Daarom moet het bedrijfsresultaat omhoog.

Kaske beklemtoonde dat het stoppen met bepaalde produktgroepen bij Siemens 'geen taboe' is. Ook zal Siemens niet aarzelen om produktgroepen die alleen onvoldoende sterk zijn, onder te brengen in samenwerkingsverbanden. Als de partner 'sterker en efficienter' is, neemt het Duitse concern in zo'n samenwerkingsverband ook genoegen met een minderheidsbelang, verklaarde de Siemens-president.

Siemens heeft de omzet in de eerste acht maanden (oktober tot juni) van het nieuwe boekjaar met 4 procent vergroot tot 40,2 miljard D-mark. Over de resultaten was Siemens erg terughoudend. Bestuurslid Baumann zei alleen dat de winststijging van 15 procent die Siemens in de eerste zes maanden wist te boeken in de laatste maanden iets is afgevlakt en waarschijnlijk nog verder zal teruglopen. In zijn prognose voor het lopende boekjaar wilde hij alleen kwijt dat de nettowinst hoger zal uitvallen dan de 1,577 miljard D-mark van vorig jaar.

De omzet zal dit jaar met circa 4 procent stijgen tot 64 miljard D-mark. Daarbij zijn nog niet de overgenomen activiteiten van Plessey en Nixdorf geteld, waarvan de 6 miljard D-mark omzet pas volgend boekjaar in de concerncijfers meetelt. Het personeelsbestand dat dit jaar al met 10.000 mensen is gegroeid, zal door die overnemingen nog eens met 30.000 toenemen tot ruim 400.000. Kaske zei dat Siemens zich voorlopig minder wil richten op acquisities en meer op interne groei. Na de overnemingsgolf van de afgelopen jaren is het volgens Kaske de kunst om de nieuwe aankopen goed in te passen in het concern.