Nu in de DDR de grote vakantie is begonnen, ...

Nu in de DDR de grote vakantie is begonnen, trekken veel Oostduitsers in hun Trabanten met vakantie naar landen waar ze tot voor kort niet heen konden. (Foto AP)