NRG

De Nederlandse Reassurantie Groep (NRG), een grote professionele herverzekeraar, neemt de werkmaatschappijen van Victory Insurance Holdings over, met uitzondering van zijn Amerikaanse bedrijf. Victory is de herverzekeringsdochter van de Legal en General Group, een van de belangrijkste herverzekeraars in Groot-Brittannie. Met de overneming is een bedrag van fl. 405 miljoen gemoeid.

Ter financiering van deze overneming wil de NRG het aandelenkapitaal verhogen, waarbij bestaande aandeelhouders voorkeursrechten zullen genieten. De aandelen zijn voor 51 procent in handen van Nationale-Nederlanden. De nieuwe aandelen zullen worden aangeboden voor fl. 2000 per aandeel, hetgeen fl. 240 miljoen oplevert. Eveneens met voorkeursrecht zal een achtergestelde converteerbare obligatielening van fl. 120 miljoen worden uitgegeven.

Het geconsolideerde brutopremie-inkomen van NRG en Victory samen zou per eind december 1989 ongeveer fl. 2 miljard hebben bedragen met een nettopremie-inkomen van ongeveer fl. 1,5 miljard.