Meer opvangruimte voor asielaanvragers

DEN HAAG, 9 juli Vreemdelingen aan wie in een zeehaven de toegang tot Nederland wordt geweigerd, krijgen een ruimte waarin ze tijdelijk moeten verblijven. Daar moeten ze net als nu op de luchthaven Schiphol wachten op de uitkomst van het kort geding over hun aanvraag het land in te mogen. Tot nu toe was het regel dat verstekelingen werden teruggestuurd naar het schip waarmee ze naar Nederland waren gekomen. Het kabinet is nu akkoord gegaan met het voorstel van minister Hirsch Ballin (justitie) om de Vreemdelingenwet te wijzigen.