Kamer wil experiment openingstijden winkels

DEN HAAG, 9 juli Een aantal gemeenten moet kunnen experimenteren met de openingstijden van winkels. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de nieuwe sluitingstijd van half zeven geen reden is om een experiment met volledig vrije openingstijden in een beperkt aantal gemeenten niet door te laten gaan.

De fracties van PvdA, VVD en D66 verzetten zich tegen de opvatting van minister Andriessen van economische zaken dat het experiment met de winkelssluitingswet in de zogenoemde D-gemeenten (deregulering) niet meer nodig zou zijn. Gesteund door het kabinet is de minister van economische zaken tot die conclusie gekomen, nadat hij enkele maanden geleden met het winkelbedrijf, de dienstenbonden, de consumentenbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) na veel heen en weer gepraat de afspraak maakte om winkels de mogelijkheid te bieden tot half zeven 's avonds open te blijven.

De sluitingstijden van winkels zijn al jaren onderwerp van gesprek in Den Haag. Het is de CDA-fractie die een wijziging van de winkelsluitingswet telkens heeft weten tegen te houden, maar wil wel akkoord gaan met de sluitingstijd van half zeven. De drie fracties van PvdA, VVD en D66 vinden dat met het compromis de discussie niet is gesloten. Ze willen in de D-gemeenten niet alleen op weekdagen flexibeler openingstijden, maar ook de mogelijkheid om op zondag de winkeldeur open te zetten. De CDA-fractie is daar fel tegen.

De drie fracties wijzen erop dat de minister van economische zaken zelf gezegd zou hebben dat de nieuwe sluitingstijd van half zeven maar voor een paar jaar zal gelden. Om die reden vinden PvdA, VVD en D66 het goed om in de D-gemeenten wel te experimenten met de openingstijden zoals aanvankelijk de bedoeling was. Volgens hen hoeft dat het moeizaam bereikte akkoord van half zeven niet in gevaar te brengen.

Om het pleidooi voor het experiment kracht bij te zetten wijst het PvdA-kamerlid De Cloe ook nog op het Structuurschema verkeer en vervoer van minister May-Weggen. Volgens de minister van verkeer zijn flexibeler openingstijden van winkels nodig om de verkeersdrukte beter over de dag te kunnen spreiden.