Grensincident Noren en Russen

OSLO, 9 juli Grenswachten van de Sovjet-Unie hebben donderdag naar dit weekeinde bekend werd aan de grens met Noorwegen het vuur geopend op een Noorse visser. Noorwegen heeft een officieel protest bij de Sovjet-Unie ingediend. Volgens de Noren was de man op zalm aan het vissen in de grensrivier Grense-Jakobs nabij Kirkenes, toen vijf Sovjet-grenswachten hem naderden. De man begon daarop te rennen en er vielen twee schoten, die hem niet raakten. De Russen stellen dat de visser zich op Sovjet-gebied bevond en dat de grenswachten de grens niet hebben overschreden. De Noren daarentegen menen dat de visser op Noors gebied was en door de soldaten op Noors territorium werd achtervolgd. (Reuter)