China voert campagne voor Marx en Lenin

PEKING, 9 juli China heeft een nieuwe theoretische studie-campagne gelanceerd om de crisis in het socialisme te helpen bezweren. Het Volksdagblad van gisteren heeft in een hoofdredactioneel commentaar alle leiders boven het districtsniveau, met name de jongeren en die van middelbare leeftijd opgeroepen om na jarenlange nalatigheid de theorie van het marxisme-leninisme opnieuw systematisch te bestuderen. 'Het socialisme is in China en elders in de wereld als nooit tevoren op de proef gesteld. Vele vragen zijn gerezen en vereisen een wetenschappelijke oplossing', aldus de anonieme Volksdagblad-commentator, een vertegenwoordiger van de zogenoemde Leidende Groep inzake Propaganda en Ideologie in het Centrale Partijcomite. De commentator schrijft dat er vorig jaar weliswaar een grote overwinning is behaald op de 'contra-revolutionaire rebellie', maar dat bij velen de vraag is gerezen hoe de overwinning geconsolideerd kan worden. Andere belangrijke vragen zijn 'of het socialisme inderdaad superieur en levenskrachtig is en of de machtige rode banier voor altijd over China zal blijven wapperen?' Het antwoord is ja, aldus de krant, als de socialistische theorie maar goed wordt bestudeerd. Het commentaar zegt dat het socialisme uiteindelijke het kapitalisme onvermijdelijk zal verdringen, maar dat het zoals alle nieuwe samenlevingen van een onrijpe staat, moet rijpen en een lange gecompliceerde weg moet afleggen. 'Een solide theoretisch fundament garandeert deze missie onder wat voor omstandigheden dan ook. Het gebruik van wetenschappelijke socialistische theorieen om de geest van de kaders en vervolgens die van de massa's te wapenen is een belangrijke voorwaarde om verzet te bieden tegen de ondermijnende invloed van bourgeois-liberalisering en het complot van vreedzame overgang (van socialisme naar kapitalisme) en om stabiliteit en eenheid te handhaven.'

Het commentaar onderstreept dat de originele werken van Marx en Lenin evenals die van Mao Zedong en Deng Xiaoping moeten worden bestudeerd om de 'universele theorie' te combineren met de nationale praktijk.

De nieuwe studie-campagne moet dienen om de tot nul gedaalde geloofwaardigheid van de communistische partij op te vijzelen, maar Chinese en buitenlandse waarnemers menen dat dit tot mislukking gedoemd is. 'Niemand gelooft in wat hij gedwongen wordt te zeggen en te schrijven. Het passieve verzet neemt toe en hun enige reactie is om de druk verder op te voeren', zei een Chinese journalist. Een andere Chinese bron zei dat het bevel voor de studie-campagne is uitgegaan van opperste leider 'in ruste' Deng Xiaoping. Er zou een verwoede strijd achter de schermen woeden tussen Deng (85) en de rivaliserende, dogmatische patriarch Chen Yun (86). Volgens het in Hongkong verschijnende maandblad Jing Bao zou Deng de vorig jaar afgezette liberale leider Zhao Ziyang willen rehabiliteren om de kansen op het voortbestaan van de partij te versterken. Als 'compensatie' voor de hardliners zou de indoctrinatie in traditionele dogma's moeten worden opgevoerd.

    • Willem van Kemenade