Chenevement wil leger in Duitsland houden

PARIJS, 9 juli Als het aan minister van defensie Jean-Pierre Chevenement ligt zal Frankrijk zijn troepen niet binnen vier a vijf jaar uit West-Duitsland terugtrekken. De Franse minister zei dit gisteren in een radio-interview.

De Franse minister, die zich steeds meer als een havik ontpopt, reageerde met deze uitspraak op een opmerking van president Mitterrand na afloop van de NAVO-top in Londen. Mitterrand zei daar: 'De logica zal eisen dat het Franse leger in West-Duitsland terugkeert vanaf het moment dat de rol van de Vier (bezettingsmogendheden) uitgespeeld is, allereerst op politiek en diplomatiek terrein en dan op militair gebied.'

De minister meent dat eerst de Russen hun troepen moeten terugtrekken en dat er dan nog met de geallieerden en de regering van Duitsland over geallieerde terugtrekking onderhandeld moet worden.

Chevenement was zeer sceptisch ten opzichte van het nieuwe Duitsland. 'Er valt niets te vrezen, maar Duitsland bestaat. Duitsland, dat is tachtig miljoen mensen, een invloedssfeer die van het land een soort Japan in het hart van Europa zal maken, en om gelijk te blijven spelen, moeten we zeer vroeg opstaan.' De Franse minister verzette zich krachtig tegen minder uitgaven voor defensie. Hij is wel bereid geld te sparen op mankracht, maar op militaire uitrusting wil hij niets besnoeien. 'Ik heb een verantwoordelijkheid tot het jaar 2000. En de uitrusting van Frankrijk stel ik niet ter discussie.'

Even later zei de minister waarom: 'Frankrijk moet de eerste militaire macht, na Rusland, van Europa blijven. Er

staat een leegte in Europa, die in vier, vijf jaar strategisch zeer gevaarlijk kan zijn.'

En vervolgens refereerde Chevenement aan de aanleg van de Maginot-linie en het verlies in 1940. In de opvatting van de Franse minister moet het Franse leger in de toekomst eerder een tegenwicht tegen de Duitsers dan tegen de Russen vormen.

Op mankracht wil Chevenement besparen door de diensttijd van twaalf naar tien maanden terug te brengen en de strijdkrachten af te slanken met 35.000 man. Dat is iets meer dan tien procent. De totale Franse sterkte is ongeveer 380.000 man. Het leger in Duitsland (48.000 man) staat hier los van.

    • Peter van Dijk