Advocaat: rechtbank onbevoegd in zaak-krakers

GRONINGEN, 9 juli De Groningse rechtbank is onbevoegd in het proces tegen de 137 krakers van het Wolters Noordhoffcomplex. Dit stelde vanochtend de Amsterdamse advocaat mr. H. G. Kersting in de vijfde en laatste zittingsdag van het proces. De krakers werden gearresteerd na rellen bij de ontruiming van het Wolters Noordhoffcomplex in de Groningse binnenstad op zaterdag 26 mei.

Kersting motiveerde de niet-ontvankelijkheid van de rechtbank op grond van het feit dat de openbaarheid van de zittingen door veiligheidsmaatregelen is ingeperkt. De rechtbank verwierp de stelling van de advocaat. Ook het verzoek van Kersting om de commissaris van de koningin Vonhoff, burgemeester Staatsen en het hoofd van de BVD, Doctors van Leeuwen als getuigen op te roepen werd afgewezen.

Vanochtend werden weer twee verdachten uit de rechtszaal verwijderd nadat zij weigerden gehoor te geven aan aanwijzingen van rechtbankpresident mr. J. H. Praktiek. De president stelde zich vanmorgen aanmerkelijk strenger op dan voorafgaande procesdagen tegen ordeverstoringen van de krakers. Vanochtend stonden 17 verdachten terecht. Een verdachte was niet verschenen. Een zaak werd op verzoek van zijn advocaat aangehouden.

Persofficier van justitie mr. M. H. Geerds zei vanmorgen dat de rechtbank een zwalkend beleid heeft gevoerd bij het vrijlaten van verdachten betrokken bij het Wolters Noordhoff-proces. Vrijdag heeft de rechtbank op twee na alle krakers die sedert 26 mei in voorarrest zaten vrijgelaten. Eerder had de rechtbank al de vrijlating gelast van 45 andere arrestanten. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft in de zaken van een omvangrijke groep andere arrestanten slechts in zes gevallen tot vrijlating besloten. 'Op z'n minst heeft de rechtbank achteromziend geconstateerd dat er mensen zijn vrijgelaten die niet vrijgelaten hadden moeten worden', aldus Geerds. Volgens persrechter mr. F. M. Wieland is het verschil van mening tussen rechtbank en openbaar ministerie het gevolg van het feit dat het OM een hele groep vervolgt, terwijl de rechtbank afwegingen maakt per individu. 'Daarbij is uiteindelijk geconstateerd dat rechtsongelijkheid is ontstaan tussen de mensen in voorarrest en mensen op vrije voeten', aldus Wieland.

De beslissing van de rechtbank inzake het voorarrest houdt geen verband met het vonnis dat de rechtbank zal wijzen.

Vanmiddag zouden achter gesloten deuren de zaken behandeld worden tegen twee minderjarige verdachten. Uitspraak op 17 juli.