Verbod commercieel draagmoederschap

DEN HAAG, 7 juli Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een wettelijk verbod op commercieel draagmoederschap. Het wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Kosto (justitie) zal voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Bij de totstandkoming, vorig jaar, van het regeerakkoord hadden PvdA en CDA zich al uitgesproken voor een wettelijk verbod op commerciele bemiddeling van draagmoeders.

De maximumstraf voor het aanbieden of bemiddelen met het oog op draagmoederschap is een gevangenisstraf van een jaar of een geldboete van 250.000 gulden. Prof.mr. M. Rood-de Boer, hoogleraar personen-familie-en jeugdrecht aan de katholieke universiteit Brabant zei desgevraagd een verbod op commercieel draagmoederschap een goede zaak te vinden. 'Ik heb er moeite mee wanneer mensen geld verdienen aan de kinderwens van anderen.'

In het artikel 'Moderne methoden van voortplanting: wetgeving of niet' dat Rood-de Boer vier jaar geleden schreef in het maandblad Socialisme en Democratie wees zij er wel op dat zo'n wet zelden zo waterdicht is dat alles onmogelijk wordt gemaakt: 'De handhaving van de verboden valt niet te verwezenlijken, de sancties worden niet of (te) licht opgelegd en vervolgens niet tot uitvoer gebracht. Het apparaat daartoe ontbreekt.'